/ nyomtatás

Közlemény

Az ügy tárgya: Csór 05/2 hrsz. alatti telephelyen tervezett beton- és betontermék-gyártó-, valamint nem veszélyes hulladék kereskedelmi, előkezelési és hasznosítási tevékenységek előzetes vizsgálata.

Az eljárás megindításának napja: 2024. május 6.

K Ö Z L E M É N Y