/ nyomtatás

Közlemény

K Ö Z L E M É N Y
e l ő z e t e s v i z s g á l a t i e l j á r á s r ó lA Veszprém Vármegyei Kormányhivatalnál (a továbbiakban: Kormányhivatal) a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (székhely: 8600 Siófok, Tanácsház utca 7., KSH: 11226002-3600-114-14, KÜJ:100173989 a továbbiakban: Ügyfél) megbízásából Desics Judit szakági tervező (a továbbiakban: Meghatalmazott) által benyújtott kérelem és az ahhoz mellékelt, „Balatonfüred-Kincsesbánya távvezeték Előzetes vizsgálati dokumentáció” elnevezésű dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) alapján VE/30/06459/2024. ügyiratszámon előzetes vizsgálati eljárás indult.

RÉSZLETEK